Generelt om Galsklint Camping

Pladsen har ialt 239 nummererede pladser.
Lejerchef: Annette og Svend Larsen
Cvr nr. 77491716

Registrering af oplysninger.
Galsklint Camping(GKC) registrerer dit navn, din adresse, din e-mail, dit telefonnummer samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med reservation/ leje af plads i vores kundekartotek. Oplysninger videregives ikke, men GKC beholder registreringen i 5 år. Vores bookingprogram hostes af Gompusoft, som også er underlagt bestemmelser i GDPR (persondataforordningen).
Hvis du ønsker dit telefonnummer eller din e-mail slettet, vil vi straks efterkomme dette, men din adresse, faktura- og opholdshistorik vil blive opbevaret i 5 år, jævnfør regnskabslovens krav om opbevaring af regnskab og bilag.
Du har altid ret til at bede om dataindsigt, mht, hvilke oplysninger vi har på dig i vores system.

Vi har altid middagslukket mellem 12:00 og 14:00.

Ankomst til reservationer: fra klokken 14:00. En reservation er gyldig til klokken 19:00 på ankomstdagen, herefter slettes den, medmindre andet er aftalt.
Ankomst uden reservation: fra klokken 09:00.
Vi har check-in indtil klokken 21:45 gennem hele sæsonen.

Med hensyn til hytter gælder følgende: Hvis man er forhindret i at komme til hytten, og ikke har en aftale om senere ankomst, forbeholder vi os ret til at disponere over hytten efter første døgns udeblivelse, og depositum er tabt.

Betaling Der betales altid for ophold ved ankomst. Endelig afregning(strøm- og kortforbrug) skal foretages inden klokken 12:00 på afrejsedagen, herefter forlænges kort/chip til at gælde til klokken 13:59:59. For hytter er endelig afregning dog inden klokken 11:00.

Afrejse: Pladsen skal være forladt senest klokken 13:59, ellers betales for et nyt døgn. Hytter skal være forladt inden klokken 11:00.    
  
Wifi: vores trådløse internet kan ikke forventes benyttet til streaming samt store downloads.
Priser: 25 pr dag, 125 pr uge. 1 Wifikode/ enhed må IKKE deles mellem flere brugere.
Prisen er pr.enhed.

Find vej:

 
Galsklint Camping
Galsklintvej 11
5500 Middelfart
55,51681° N
  9,68212° E
Den gamle Lillebæltsbro renoveres 2019.
Grundet hovedrenovering af den gamle Lillebæltsbro spærres der for al trafik fra den 29. januar til  1. november 2019, dog undtaget cykelstien som må benyttes af fodgængere, cyklister og knallerter. Alle køretøjer skal istedet benytte motorvejsbroen. Kommer man østfra bruges frakørsel 58a, og vestfra frakørsel 58b, følg skiltning til Galsklint Camping/Hindsgavlhalvøen.
Vi anbefaler, at man bruger 58a uanset, hvor man kommer fra, hermed undgås myldertrafik og diverse rundkørsler.

 


 
Seneste kontrol anmærkning fra fødevarestyrelsen vedr. butikken: elite- Smiley2

© Copyright 2019 | Galsklint Camping | Galsklintvej 11 | 5500 Middelfart | Tlf: +45 64 41 20 59 |