Generelt om Galsklint Camping

Pladsen har ialt 239 nummererede pladser.
Lejerchef: Annette og Svend Larsen
Cvr nr. 77491716

Angående COVID-19 Galsklint den 23. marts 2021.
Vi åbner som planlagt: Fredag den 26. marts klokken 09:00

Vi holder os løbende orienteret i forhold til Coronavirus og vi følger de statsligt udmeldte anvisninger og retningslinjer.
Ved ankomst bedes I holde ind langs skoven, og for at minimere smittetryk er det kun en fra jeres husstand der må  komme ind i receptionen for check-in. Benyt dør nr. 2, da den vil være åben, så I ikke skal tage på dørhåndtag!
Der må max være 3 kunder i reception/butik. HUSK MUNDBIND.
Vi forventer, at I sammen med os er med til at undgå smitte ved at overholde Sundhedsstyrelsens udmeldte retningslinjer. I kan finde et samlet overblik her: www.coronasmitte.dk, og vi har opsat skilte om restriktioner mv. overalt, hvor vi finder det påkrævet.
HVIS DU ER I KARANTÆNE ELLER FØLER DIG SYG, forventer vi at hele husstanden blive hjemme og ligeledes forholder jer til Sundhedsstyrelsens anvisning.

HOLD AFSTAND, UNDGÅ FYSISK KONTAKT, VASK/SPRIT HÆNDER og undgå at ses med mange mennesker (5
indendørs og 10 udendørs.)
Vi håber på jeres forståelse og opfordrer alle til at passe godt på sig selv og hinanden.

Venlig hilsen, Annette og Svend

Registrering af oplysninger.
Galsklint Camping(GKC) registrerer dit navn, din adresse, din e-mail, dit telefonnummer samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med reservation/ leje af plads i vores kundekartotek. Oplysninger videregives ikke, men GKC beholder registreringen i 5 år. Vores bookingprogram hostes af Gompusoft, som også er underlagt bestemmelser i GDPR (persondataforordningen).
Hvis du ønsker dit telefonnummer eller din e-mail slettet, vil vi straks efterkomme dette, men din adresse, faktura- og opholdshistorik vil blive opbevaret i 5 år, jævnfør regnskabslovens krav om opbevaring af regnskab og bilag.
Du har altid ret til at bede om dataindsigt, mht, hvilke oplysninger vi har på dig i vores system.

Vi har altid middagslukket mellem 12:00 og 14:00.

Ankomst til reservationer: fra klokken 14:00. En reservation er gyldig til klokken 19:00 på ankomstdagen, herefter slettes den, medmindre andet er aftalt.
Ankomst uden reservation: fra klokken 11:00.
Vi har check-in indtil klokken 21:45 gennem hele sæsonen.

Med hensyn til hytter gælder følgende: Hvis man er forhindret i at komme til hytten, og ikke har en aftale om senere ankomst, forbeholder vi os ret til at disponere over hytten efter første døgns udeblivelse, og depositum er tabt.

Betaling Der betales altid for ophold ved ankomst, og der tilbagebetales ikke ved tidligere afrejse end aftalt/reserveret. Endelig afregning(strøm- og kortforbrug) skal foretages inden klokken 12:00 på afrejsedagen, herefter forlænges kort/chip til at gælde til klokken 13:45. For hytter er endelig afregning dog inden klokken 11:00.

Afrejse: Pladsen skal være forladt senest klokken 13:45, ellers betales for et nyt døgn. Hytter skal være forladt inden klokken 11:00.    
  
Wifi: vores trådløse internet kan ikke forventes benyttet til streaming samt store downloads.
Priser: 25 pr dag, 125 pr uge. 1 Wifikode/ enhed må IKKE deles mellem flere brugere.
Prisen er pr.enhed.

Find vej:

 
Galsklint Camping
Galsklintvej 11
5500 Middelfart
55,51681° N
  9,68212° E
Sådan kommer du til Galsklint camping.
Den gamle Lillebæltsbro er atter åben og uanset om man kommer vest- eller østfra kan man benytte afkørsel 59 og dreje til venstre, hvorefter der skiltes til Middelfart og den gamle Lillebæltsbro. Efter at have krydset den gamle bro, drejes der til højre og herefter følges skiltning til Galsklint Camping. Kommer man østfra, kan man også køre af 58a og herefter benytte hovedvej 161 til man når til den gamle Lillebæltsbro, her drejes til venstre og skiltning til Galsklint Camping følges. NB! man skal igennem dyreparken, over færiste,for at komme ned til campingpladsen.

 


 
Seneste kontrol anmærkning fra fødevarestyrelsen vedr. butikken: elite- Smiley2

© Copyright 2021 | Galsklint Camping | Galsklintvej 11 | 5500 Middelfart | Tlf: +45 64 41 20 59 |