For alle former for fastliggerpladser på Galsklint Camping gælder

-At lejen omfatter husstand med hjemmeboende børn under 20 år, og må benyttes ubegrænset i den lejede periode.

-At man ikke kan være 2 parter/ 2 husstande om at dele en plads.
 

-At man altid kun kan have én bil på pladsen.

-At der betales for strøm og bad efter forbrug.

-At der skal forefindes campingpas.

-At campingvognen skal være indregistreret.

-At dags- såvel som overnattende gæster altid skal meldes i receptionen.

Ved indgåelse af kontrakt betales et depositum på 1000 kroner som ikke tilbagebetales v. annullering.

Det forudsættes, at man altid følger de gængse regler for campingpladser, og derudover skal reglerne i den indgåede kontrakt samt i udleverede "almindelige lejebetingelser" til enhver tid følges.


 

© Copyright 2019 | Galsklint Camping | Galsklintvej 11 | 5500 Middelfart | Tlf: +45 64 41 20 59 |