Fra i år, 2020, er måden, hvorpå I skal søge om forårs- efterårs- og helsæsonplads ændret.

Der skal ikke længere betales depositum.

Dem der har plads, og ønsker den igen i 2021, skal have søgt og betalt i perioden 1. marts til 10. marts, herefter gives pladserne fri.

For dem der ikke har haft fast plads i 2020 gælder, at man kan kontakte os fra 1. marts og man kan komme til åben campingplads fredag den 12. marts fra 14:00 til 17:00, hvor man kan se på de pladser, der er ledige i 2021. Hvis man bestemmer sig for en plads, betales der for den med det samme og man får kontrakt med hjem.
NB! pga Corona har vi besluttet, at der skal ringes på 64412059 hvis man vil ind og se på en plads den 12. marts mellem 14:00 og 17:00

For alle former for fastliggerpladser på Galsklint Camping gælder

-At lejen omfatter husstand med hjemmeboende børn under 20 år, og må benyttes ubegrænset i den lejede periode.

-At man ikke kan være 2 parter/ 2 husstande om at dele en plads.
 

-At man altid kun kan have én bil på pladsen.

-At der betales for strøm og bad efter forbrug.

-At campingvognen skal være indregistreret.

-At dags- såvel som overnattende gæster altid skal meldes i receptionen.

Det forudsættes, at man altid følger de gængse regler for campingpladser, og derudover skal reglerne i den indgåede kontrakt samt i udleverede "almindelige lejebetingelser" til enhver tid følges.

Alle sæsonpladser ligger på kategori 3 pladser. (se pladsplan)
 

© Copyright 2021 | Galsklint Camping | Galsklintvej 11 | 5500 Middelfart | Tlf: +45 64 41 20 59 |