Fra år 2020 er måden, hvorpå I skal søge om forårs- efterårs- og helsæsonplads, blevet ændret.

Der skal ikke længere betales depositum.

Til jer, der allerede har en plads, og ønsker en plads igen i 2023, I skal have søgt og betalt i perioden 20. februar til 28.februar 2023. Pladsen kan søges via mail eller pr. telefon i pågældende periode.
Fra d. 1. marts 2023, bliver pladserne tilgængelige for alle.

For alle former for fastliggerpladser på Galsklint Camping gælder:

-At lejen omfatter husstand med hjemmeboende børn under 20 år, og må benyttes ubegrænset i den lejede periode.

-At man ikke kan være 2 husstande om at dele en plads. En husstand forstås, at den der underskriver kontrakt, dennes ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 20.
 

-At man altid kun kan have én bil på pladsen.

-At der betales for strøm og bad efter forbrug. Forbruget skal afregnes minimum 3 gange på en sæson.
D. 15. juni, d. 15. august og når sæsonen afsluttes. Derudover skal der også betales ved midlertidig fraflytning. 

-At campingvognen skal være indregistreret - eller have et skilt med grøn nummerplade (dette er krav fra myndighederne).

-At dagsgæster såvel som overnattende gæster altid skal meldes i receptionen.

Det forudsættes, at man altid følger de gængse regler for campingpladser, og derudover skal reglerne i den indgåede kontrakt, samt i udleverede "almindelige lejebetingelser" til enhver tid følges.

Alle sæsonpladser ligger på kategori 3 pladser (se pladsplan).
 

© Copyright 2023 | Galsklint Camping | Galsklintvej 11 | 5500 Middelfart | Tlf: +45 64 41 20 59 |