Fra år 2020 er måden, hvorpå I skal søge om forårs- efterårs- og helsæsonplads, blevet ændret.

Der skal ikke længere betales depositum.

Til jer, der allerede har en plads, og ønsker en plads igen i 2024.
I skal have søgt og betalt inden 15. februar 2024. Pladsen kan søges via mail eller pr. telefon fra mandag den 12. februar.
Fra den 18. februar 2024 bliver pladserne tilgængelige for alle.

For alle former for fastliggerpladser på Galsklint Camping gælder:

-At lejen omfatter husstand med hjemmeboende børn under 20 år, og må benyttes ubegrænset i den lejede periode.

-At man ikke kan være 2 husstande om at dele en plads. En husstand forstås, den der underskriver kontrakt, dennes ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 20.
 

-At man altid kun kan have én bil på pladsen.

-At der betales for strøm og bad efter forbrug. Forbruget skal afregnes minimum 3 gange på en sæson.
D. 15. juni, d. 15. august og når sæsonen afsluttes, hvis man har en helsæson. Hvis man har en forårssæson betales ved afrejse. Derudover skal der også betales ved midlertidig fraflytning. 

-At campingvognen skal være indregistreret - eller have et skilt med grøn nummerplade (dette er krav fra myndighederne).

-At dagsgæster såvel som overnattende gæster altid skal meldes i receptionen.

Det forudsættes, at man altid følger de gængse regler for campingpladser, og derudover skal reglerne i den indgåede kontrakt, samt i udleverede "almindelige lejebetingelser" til enhver tid følges.

Alle sæsonpladser ligger på kategori 3 pladser (se pladsplan).
 

© Copyright 2024 | Galsklint Camping | Galsklintvej 11 | 5500 Middelfart | Tlf: +45 64 41 20 59 |